Rhowch eich manylion yn y ffurflen isod i ymuno â'n cynllun Llysgenhadon Uwchradd 2023-2024.

Rydyn ni'n gofyn bod chi'n mewnbynnu eich manylion i restr e-bost fel gallwn gysylltu â chi gyda chyfleoedd ac unrhyw adnoddau. Dydyn ni ddim yn defnyddio manylion personal am unrhyw reswm arall. 

Bydd rhestr o enwau'r ysgolion ar gael yn gyhoeddus ond ni fydd hyn yn cynnwys unrhyw fanylion arall. 

Ar ôl ymuno, byddwch chi'n derbyn e-bost i gadarnhau eich cofrestriad a phecyn o adnoddau defnyddiol yn y post.

Enter your details below to join the Student Ambassadors 2023-2024 scheme.

We request this to keep a record of registered schools and so we can contact you with opportunities and resources. We will not use personal details for any other purposes.  

We will make a list of school names publicly available but will not include any other details.

After you join you'll receive a confirmation email and a resource pack in the post.
* indicates required